Feng Shui - Umění Větru a Vody je cestou k harmonii

30. dubna 2011 v 21:43 |  China
Skoro vždy, když slyšíme o Číně a její kultuře, ihned se nám vybaví pojmy jako Drak, porcelán, čaj a podobně. Vybaví se nám to prazvláštní prostředí Hong Kongu s průvody tanečníků v maskách Draků a Lvů, které procházejí za ryčného zvuku bubnů, činelů a píšťal městem při oslavách Nového roku, nebo obrázky Velké čínské zdi, která je největší lidskou stavbou světa. I přes velkou dálku, která nás od Číny dělí, slyšeli někteří již něco i o čínské astrologii a Feng Shui. Slyšeli o tom zvláštním světě nadpřirozených sil, který se tak velice liší od toho našeho. Vždyť koho by nepobavilo když zjistí, že se jeho žena narodila v roce Kozy, nebo že se manžel narodil v roce Prasete ...... Ale je to opravdu tolik cizí a rozdílný svět než ten náš?Co je to Feng Shui
Hledáme-li odpověď na to, co je to Feng Shui (dále jen FS), pokusíme se nejdříve o porozumění těmto dvěma slovům. Slovo Feng znamená Vítr a slovo Shui znamená Vodu, odtud tedy Umění Větru a Vody. Tyto pojmy pro nás představují nejenom dvě ze známých přírodních sil, ale hmatatelné projevy životní energie, vždyť každý z nás ke svému životu potřebuje Vítr a Vodu. V přeneseném slova smyslu jsou to i dvě základní esence života. Tyto dvě přírodní síly nám ukazují, jak se na našem světě projevuje "kosmická síla", v Číně zvaná Čchi, proudící vším a skoro všude. Říkám skoro, protože jsou opravdu místa, kde tato síla spíše než proudí stagnuje a právě umění FS nás učí, jak se správně vřadit do tohoto toku energií, aby nám neškodil, ale byl nám ku prospěchu. Znamená to, že nás toto umění učí, jak si najít správné místo v krajině pro stavbu domu, jak zvolit správnou formu domu i jak optimálně rozložit místnosti a věci v nich. Učí nás, jak napravovat chyby a z negativních prostor dělat prostory pozitivní. A to vše nejenom pro svět živých, ale i pro svět mrtvých.


Základní kameny Feng Shui
Základem celého učení Feng Shui je kosmologická teorie o fungování světa, která vychází z pozorování přírody a jejího koloběhu. Při těchto pozorováních si můžeme všimnout, že svět je utvářen z ovlivňování dvou základních sil, kterým se v Číně říká jin a jang a my bychom se s nimi mohli setkat v názvech animus a anima, které pro evropské posluchače svých přednášek poprvé použil filozof C.G.Jung. Tyto základní síly hýbou celým světem, protože při jejich vzájemném ovlivňování dochází k vytváření pěti základních energií, pěti činitelů, nebo chcete-li hybatelů. Je to pět základních archetypů, které najdeme vždy a všude. Těmito základními prvky jsou Dřevo, Oheň, Země, Kov a Voda. Nelze mezi těmito prvky hledat spojitost s obdobnými prvky v tradiční západní astrologii, protože zde tyto prvky představují jiné a rozdílné charakteristiky.

Feng Shui minulosti

O Feng Shui bychom mohli bezpečně říci, že se nám jeho kořeny ztrácejí v šerém dávnověku. Někteří badatelé tvrdí, že kořeny tohoto umění lze vysledovat až hluboko před začátkem našeho letopočtu. Kde přesně jsou kořeny tohoto umění, však pro nás není podstatné. Podstatné pro nás může být to, že se s tímto uměním setkáváme právě v momentě, kdy se člověk začal plně odlišovat od zvířat. A to je tehdy, když začal pohřbívat své předky a modlit se k nim, aby mu jejich duch zachoval přízeň. Jako ve všech významných rodinných událostech, bylo nutné ihned při úmrtí pozvat věštce, který by s ohledem na horoskop a příslušný kalendář příznivých dní určil vhodný den pohřbu, přičemž se v úvahu muselo brát i to, kdy vlastně duše opustí tělo. Podle čínských představ o posmrtném životě totiž duše zesnulého neopouštěla své tělo ihned, ale dělo se tak v průběhu několika dnů. Věštec dokonce určil i barvu obláčku a směr, kterým duše opustí tělo. Věštci jako pozůstatek šamanské tradice byli jedinými, kteří v té době umění Větru a Vody ovládali. Postupně se vytvořila tzv. "škola forem", která zpracovávala čas i prostor na základě znalosti energií jin a jang a teorii pěti prvků. Postupně s objevem kompasu (někdy kolem roku 0 n.l.) se vyvinula škola kompasu. Díky rozloze území Číny a jejímu zemědělsko-zahradnickému charakteru se postupně vyvinulo množství škol a stylů, které vyvrcholilo tzv. "válkou sta škol", přičemž se ustavily dva hlavní směry "San He" a "San Yuan". Z tohoto velkého množství najdeme dnes již jen zlomek. Pro zajímavost uvádím několik škol, které byly za dynastie Tang a Song uznávané:

1. Devět hvězd, Osm vchodů a kombinační metoda Pa-Kva
2. Dvojitá hora, Tři harmonie a Pět prvků
3. Pět Hongfengových prvků
4. Překvapivé vchody a unikání Jai
5. Devět hvězd hladového vlka
atd.


Feng Shui současnosti
V dnešní době se celého Feng Shui zmocnil západní svět. Tím možná vyhrál bitvu, kterou proti němu vyhlásil v době průniku Evropských mocností a Ameriky na čínský obchodní trh křesťanský svět. V době, kdy se s neskrývanou vervou lidé západního světa pokoušeli vymačkat z čínské přírody maximum nerostných surovin, potřebovali tito novodobí dobyvatelé lepší silnice a stavby, které by jim přiblížily čínské vnitrozemí. Naráželi přitom v mnoha místech na zatvrzelý odpor místních úřadů s odůvodněním, že to a to nedovoluje Feng Shui.
Přes počáteční neznalost a odpor se i západní civilizace pomalu seznámila s tímto uměním a v mnohém si jej přivlastnila a přetvořila. Dnes je v západním světě velmi populární intuitivní Feng Shui, které více než na znalostech zákonitostí světa stojí na pocitovém uchopení prostoru konzultantem. Tento trend byl silný hlavně v 70. a 80. letech minulého století. Díky sbližování západní a východní kultury a díky snaze lidí ze západu více pochopit východní spiritualitu a kulturnost máme dnes více než kdy jindy možnost seznamovat se i s opravdovým Feng Shui, pochopit jeho podstatu, která je vlastní všem bez rozdílu kultur a využít jej při utváření krajiny, našich domovů a vůbec v celém našem životě.

Užitečnost umění Feng Shui

Správné praktikování umění Větru a Vody by v sobě mělo skloubit tisíciletou znalost o fungování vztahů mezi Nebem, Zemí a Člověkem, a pochopení našich kulturních tradic, které jsou rozdílné od tradic východu. Při správném pochopení a užití tohoto umění nám budou nebeské síly nakloněny. Toto je pro nás výhodou, protože díky správné práci s energií dovedeme uspořádat náš domov tak, aby v něm životadárná energie pozvolna proudila. Pro jednotlivé místnosti platí různá pravidla, která nejdou zobecnit do té míry, aby nám jednoduchým způsobem dala návod na šťastný domov, protože vše je ovlivněno hlavně osobou, která je ústředním tématem celé úpravy. Z jejího horoskopu určujeme např. v jakém směru by při spánku měla být postel, nebo jaké barvy použít pro posílení, popřípadě oslabení jednotlivých sektorů domova, správnou volbu doplňků a jednotlivé uspořádání prostoru.


Jak si vybrat správného konzultanta Feng Shui
Pokud se rozhodneme využít služeb konzultanta Feng Shui, je jeho výběr tím nejdůležitějším, co musíme udělat. Na osobě tohoto konzultanta, jeho znalostech a dovednostech závisí zlepšení nebo zhoršení Vašeho života. On je tou osobou, která hýbe a ovlivňuje síly jin a jang, která prostřednictvím pěti prvků a magického čtverce Luo Shu pozmění ve správný čas Váš prostor.
Dnes se tomuto umění věnuje dostatek lidí a lze tudíž dobře vybírat z celé nabídky konzultantů. Je potřeba připomenout, že správný konzultant FS musí být zároveň dobrým znalcem čínské astrologie a věštby podle knihy I-ting. Všechny tyto znalosti totiž bude muset bezprostředně používat při zpracování studie vašeho prostoru. Na tomto místě je potřeba hlasitě varovat před neuváženým zasahováním do prostoru poté, co si zakoupíte ty krásně obrázkově provedené publikace o FS a v návaznosti na informace v nich uvedené začnete šoupat skříněmi, postelemi a pohovkami po bytě jako posedlí, abyste svému bytu dodali více harmonie. Tímto způsobem si nejspíš vnesete do života více problémů než si dovedete sami představit. To, jak se uspořádání vašeho domova ustálilo v současnosti, je výsledkem pozorování a sžívání se Vás s tímto prostorem. Vaše vnitřní vnímání a prožívání toho prostoru Vám zcela jistě poradilo mnoho dobrých řešení a tímto nekoncepčním zásahem byste se vystavili pouze nebezpečí a destabilizaci ve svém životě.
Podle čeho poznáte tedy dobrého konzultanta? Zaprvé, konzultant FS není bytový, stavební ani zahradní architekt. To neznamená, že se v jeho osobě nemohou kloubit tyto dvě profese, ale každopádně nelze očekávat, že každý, kdo je konzultantem FS je zároveň automaticky architektem. Mnohdy se naopak stává, že se nad technickými výkresy sejdou oba dva a na Vás bude, kdo z nich bude mít větší pravomoc určovat budoucí charakter vašeho domova nebo pracoviště. Pro vaši lepší představu je dobré nechat si zpracovat nejdříve čínský taoistický horoskop, na jehož základě se můžete rozhodovat, zda Vám spolupráce s daným konzultantem bude vyhovovat. A pokud Vám jej nedoporučil někdo z vašich dobrých známých, ptejte se bez ostychu na to, co vy sami považujete za důležité.
Od konzultanta, který vše zpracuje pouze ze zaslaných plánů nečekejte nic dobrého a od toho, kdo si toto umění zvolil jako svou profesi, se můžete dočkat všeho možného jen abyste byli spokojeni a zaplatili příslušnou finanční částku. Od toho, kdo si před pár měsíci koupil dvě knihy, se nejspíš dočkáte špatných, ale dobře míněných rad, protože toto umění se nestuduje měsíce, ale roky. Navíc knihy o FS, které u nás doposud vyšly jsou knihami pouze pro začátečníky a nadšené příznivce.
Při tomto všem poslouchejte hlas uvnitř sebe, který Vám napoví. A pokud nenapoví, obětujte duchům svých předků vonnou tyčinku, jejíž kouř jim odnese vaše prosby o pomoc.


Zdroj: astrologie-vykladykaret-wallerie.webnode.cz
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Smithe588 Smithe588 | E-mail | Web | 9. května 2014 v 4:06 | Reagovat

Hello.This post was extremely motivating, especially because I was browsing for thoughts on this subject last Thursday. kkfbkacfddeafbga

2 Pharmd439 Pharmd439 | E-mail | Web | 9. května 2014 v 19:30 | Reagovat

Very nice site! <a href="http://apeoixy2.com/xqqsq/1.html">cheap goods</a>

3 Smithc329 Smithc329 | E-mail | Web | 10. června 2014 v 17:40 | Reagovat

Its like you read my mind! You seem to know so much about this, like you wrote the book in it or something. I think that you could do with a few pics to drive the message home a little bit, but other than that, this is great blog. An excellent read. I will certainly be back. gafddcccadadkeee

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama